KIZILIRMAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ÜNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜLAKAT İLANI
 
            Vakfımızın 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımıyla ilgili olarak toplam 9 ön başvuru arasından 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde  Kpss P3 puan türünde EN YÜKSEK  puana sahip 5 aday aşağıda listelenmiştir.
İlgililerin 24.03.2017 tarihi saat 10:00’ da mülakata katılmak üzere Kızılırmak Kaymakamlığı Toplantı Salonunda hazır bulunmaları rica olunur.
Başvurulara ilişkin talep edilen evrakların asıllarının adaylar tarafından mülakat öncesinde Vakfa sunulması gerekmektedir.
Mülakata katılmayan adaylar iş başvurusu ile ilgili herhangi hak iddia edemeyecek olup, mülakat konuları genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve Vakıf mevzuatından ibarettir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
Bu ilan tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yollanmayacaktır.
 
Adı Soyadı                                   (T.C. Kimlik No)
KPSS P3 Puanı
UĞUR TÜRK                                   13*******72
79.39
DÖNDÜ DEVECİ                             37*******30
71.99
KENAN CEYLAN                             20*******14
67.07
FATİH BUL                                      10*******30
65.7
DUYGU BOZTEPE                          18*******04
64.27
 
 
 
 
İletişim :
Kızılırmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hükümet Konağı Zemin Kat 
Kızılırmak  SYD Vakfı: 03763241310   E-posta:
sydv.kizilirmak@hotmail.com.tr